Inte för att verka surmulen men jag önskar att nyheter om klimatförändringar skulle vara mer som vanliga nyheter. Ett missförhållande påpekas, det blir omdiskuterat och så kommer någon slags lösning. Bra eller dålig.

Fast så är det inte med klimatnyheter. I den genren finns inga snabba eller enkla lösningar, ingen stig av erfarenheter att luta sig mot. Klimatångesten virvlar i luften just nu och 54,5 procent av er läsare som fyllt i vår klimatenkät har svarat att ni tycker det är svårt att veta hur ni bäst ska agera för att leva klimatvänligt.

Men att stoppa huvudet i sanden är ingen god idé och det händer en massa att bli inspirerad av – allt från protesterande barn till kommuner och företag med hållbarhetsambitioner och så människor som gör livsstilsförändringar förstås. Hela 70 procent av er läsare som svarat på vår enkät har förändrat något som att använda färre engångsprylar, undvika plast, installera solpaneler, köpt elbil, leva enklare och byta mobiltelefon enbart när den inte går att laga.

Lek med tanken att världens snart åtta miljarder invånare alla förändrar något för att minska sina klimatavtryck. Vilken revolution!

Mer än 1 000 läsare har fyllt i enkäten. Har inte du? Gör det på vår klimatenkät. Svaren kommer att resultera i fler reportage i "Rädda klimatet".

Gå gärna med i vår Facebookgrupp UNT Klimatkollen