Förra veckan meddelade SMHI att årsmedeltemperaturen i Sverige stiger mer än för jorden som helhet. SMHI jämförde då medeltemperaturer för två klimatologiska perioder - den förindustriella perioden 1861-1890 och den nuvarande perioden 1991 och 2018. Medeltemperaturen i världen har stigit med 0,73 grader, i Sverige är temperaturökningen 1,7 grader under samma period.

– Fortsätter utvecklingen kommer årstiderna som vi känner dem i dag att förändras. Tydligast kommer det att märkas på vintern, som blir allt mindre vit, uppger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

LÄS MER: Kraftig temperaturökning i Sverige

Samma uträkning i Uppsala visar en medeltemperaturökning på 2,4 grader mellan den förindustriella perioden och den nuvarande. Och enligt siffror från Geovetenskapliga institutionen har årsmedeltemperaturen stigit med drygt 1,3 grader - från 6,7 grader 1991 till 8,03 grader 2018. Det är den näst högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1722 då de meteorologiska observationerna i Uppsala inleddes. Endast 2014 var medeltemperaturen högre med 8,04 grader.

– Enligt både modeller och förutsägelser så är det lättare att hitta en större temperaturökning i polarområden än vad det är i områden kring ekvatorn. Tittar vi lokalt på Sverige så är det en större temperaturökning i Norrland än vad det är i Svealand och Götaland, säger Hans Bergström, pensionerad forskare i meteorologi och verksam vid Uppsala universitet.

Hur tror du medeltemperaturen kommer att utvecklas?

– Förenklat uttryckt; håller denna trend i sig så kommer vi mitten på det här seklet att få ett klimat som liknar det i norra Frankrike.

Kan man säga något om vad temperaturökningen får för effekter?

– Nej, inte annat än vad du läser i medierna om vad man tror och inte tror. Jag håller mig till observationerna.

Hur har Uppsalas utbyggnad påverkat klimatet? Har de påverkat mätningarna?

– I slutet på 1800-talet så låg mätplatsen på landsbygden, 1998 flyttade man den till Geocentrum. Förtätning syns i mätningarna och i Uppsala är det i medel en halv grad varmare inne i staden om du jämför med landsbygden. Jag är dock rätt säker på att SMHI tar med detta i beräkningarna, säger Hans Bergström.

*I en tidigare version skrev vi att: "Förra veckan meddelade SMHI att årsmedeltemperaturen i Sverige stiger mer än för jorden som helhet. Mellan 1991 och 2018 steg i Sverige är temperaturökningen 1,7 grader under samma period".
Det var fel då SMHI jämförde två 30-åriga klimatologiska perioder med hundra års mellanrum och fann då att temperaturökningen i Sverige var 1,7 grader. En liknande jämförelse i Uppsala ger en temperaturökning på 2,4 grader. UNT skrev att temperaturökningen i Uppsala var 1,3 grader mellan 1991-2018, det stämmer visserligen om man ser på årsmedeltemperaturen 1991 som var 6,7 grader och 2018 som var 8,03 grader. Men i jämförelse med SMHI:s siffror blir det missvisande.