Kvarteret Virkesladan är en seglivad historia. 2016 antogs detaljplanen för Knivstas så kallade supertomt – centrumtomten bredvid kommunhuset och pendeltågsstationen. På den 2 532 kvadratmeter stora grusplanen ska det byggas tre huskroppar, varav den ena 12 våningar högt. Många Knivstabor tycker det är en dålig idé och skickade in 500 överklaganden till länsstyrelsen. Men länsstyrelsen ansåg att den tänkta bebyggelsen ligger inom vad kommunen själv kan bestämma över och avslog överklagandena.

I mars 2017 vann detaljplanen laga kraft, och i april samma år skrev Rosendal fastigheter på ett köpeavtal på 35 miljoner kronor för tomten. Kommunen får pengarna och företaget får tomten först när bygglovsansökan går igenom. Planen var att börja bygga tidigt 2018, men så blev det inte.

– Rosendal hade ställt en stor, fin modell av byggnaden hos mäklarfirman här i Knivsta och börjat sälja bostadsrätter. Då kom de nya amorteringskraven. Hela branschen drabbades. Rosendal fick inte sålt tillräckligt många lägenheter för att kunna dra igång bygget, säger Anders Carlquist, exploateringschef i Knivsta kommun.

LÄS MER: Underskottet mindre än befarat i Knivsta

I år lades ytterligare en blöt filt över projektet. Lantmäteriet kunde inte göra en fastighetsförrättning eftersom balkonger från och med tredje våningen kommer att gå utanför Rosendals blivande tomt och ut över den kommunägda trottoaren. Det kräver att kommunen ger fastighetsägaren rätt att utnyttja luftutrymmet över kommunens tomt, något som inte nämndes i köpeavtalet från 2017. Därför behövde kommunen göra ett nytt köpekontrakt, och det godkändes av kommunstyrelsen i maj i år.

Det nya avtalet är giltigt i standardtiden två år, vilket innebär att Rosendal kan vänta två år till med bygget. Men Anders Carlquist har fått tydliga tecken på att bygglovsansökan kommer in senast i september.

– Mitt intryck är att de jobbar för högvarv nu för att skicka in bygglovsansökan, säger han.

LÄS MER: Hyllat företag säger upp personal

Han har också uppgifter om att Rosendal kommer bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter.

– Det är en allmän bild just nu i Sverige att bostadsrätter blir hyresrätter. Det är jättesvårt att sälja sådant som ska byggas. För fem år sedan fick jag aldrig frågan om att bygga hyresrätter. Men i dag är det övervägande frågor om hyresrätter från bostadsföretag. Där har pendeln svängt, säger Anders Carlquist.

UNT har sökt Rosendals vd för en kommentar utan resultat.