I höstas gjorde kommunen en ny upphandling av entreprenörer som utför markarbeten. Av tre vinnande företag fick Uppsalabaserade Markona förstaplatsen och därmed förtur till mindre mark- och beläggningsarbeten. Men nu har de flyttats ner till tredje plats och Skanska har tagit över förstaplatsen.

– Under året har vi haft en diskussion med Markona om hur man ska tolka vårt avtal. De har en annan syn än vi, säger gatuchef Kristofer Kvarnström.

I kontraktet står det att om entreprenören uppvisar tre brister kan de mista sin plats i rangordningen. Kommunen har listat tio brister. Bland annat bristande dokumentation, överskridna tidsplaner, felaktiga faktureringar och att Markona inte lämnat någon säkerhet under garantitiden.

Sedan upphandlingen har Markona bland annat flyttat en gång- och cykelbana i Ängby och byggt om en korsning vid Tallbackens förskola. De skickade en faktura på 1,5 miljoner kronor, men utan att styrka kostnaderna.

– Vi är inte överens om beloppet. Vi har sagt att vi måste få se att fakturan är korrekt, men vi har inte kommit vidare, säger Kristofer Kvarnström.

Av misstag blev fakturan ändå betald, trots att gatukontoret inte godkänt den.

Kommer ni att få tillbaka pengarna tror du?

– Ekonomiavdelningen skickade en anmodan att återbetala, men så vitt jag vet har det inte skett.

Andra kommuner har haft problem med Markona. Varför anlitade ni dem trots det?

– Lagen om offentlig upphandling säger att vi måste anlita den med lägst anbud, svarar Kristofer Kvarnström.

Maria Andersson, vd för Uppsalaföretaget, hävdar att de inte gjort något fel.

– Markona håller inte med och anser sig ha följt avtalet.