Om Grönlands istäcke smälter helt och hållet kommer världens havsnivå att stiga sju meter. Nu menar forskare att det är en domedagsprofetia som ter sig allt mer sannolik.

En ny studie från amerikanska rymdstyrelsen Nasa, som övervakar förändringar i polarisen med flyg, konstaterar att Grönlands istäcke smälter betydligt snabbare än vad tidigare studier gjort gällande. På grund av uppvärmningen av världshaven har den flytande is som tidigare skyddade de mest kustnära glaciärerna smält.

Mänskligheten påverkas

Artikelbild

| Isberg flyter i en fjord efter att ha kalvat från glaciärer i det grönländska istäcket, som täcker runt 80 procent av ön. Arkivbild.

Om vi fortsätter på det här sättet kommer Grönland att smälta, säger Andy Aschwanden, forskare i geofysik vid University of Alaska.

I den takt som glaciärerna smälter i dag kommer havet redan inom 200 år ha stigit mellan 48 centimeter och 1,6 meter – 80 procent mer än tidigare uppskattningar.

Det vi i dag åstadkommer när det gäller utsläpp kommer inom en mycket snar framtid ha effekt på Grönlands istäcke, och om det smälter i förlängningen även på havsnivåerna och mänskligheten, säger Aschwanden.

Himalaya smälter snabbt

Samtidigt konstaterar en ny, separat studie att Himalayas glaciärer smälter dubbelt så fort i dag som de gjorde mellan 1975 och 2000. Sedan millennieskiftet har glaciärerna förlorat runt 45 centimeter is per år, vilket hotar vattentillgången för hundratals miljoner människor i Sydostasien.

Orsaken uppges vara varmare temperaturer, förändringar i nederbörd och förbränningen av fossila bränslen, som leder till att sot landar på glaciärerna och absorberar solljus och skyndar på smältningen.