Trafik Fler än nio av tio tåg kom fram i tid under årets första sex månader, rapporterar Sydsvenskan med hänvisning till Trafikverkets statistik.

Punktligheten mellan januari och juni låg på 90,7 procent – vilket kan jämföras med 87,8 under hela förra året. Tågen anses ha kommit i tid om de når sin slutstation max fem minuter efter angiven tid.

Den förbättrade punktligheten gäller för kort-, medeldistans- och fjärrtåg. De största problemen kvarstår dock för fjärrtågen. Även om statistiken ser bättre ut jämfört med förra året så kommer två av tio fjärrtåg fortfarande mer än fem minuter sent. I juni var det tre av tio.

Trafikverket förklarar junistatistiken med att det sprungits på spåren, skett olyckor, brunnit och varit åskoväder. På en enskild dag, den 20 juni, kom nästan vart femte persontåg sent.

Det förklaras också med den bombhotssituation som stoppade och sinkade trafiken på Malmö central den 10 juni.