Regeringen har avsatt mer statliga pengar för att främja kollektivtrafik i glesbygd. I Uppsala län kan främst Tierp, Enköping, Heby och Östhammar komma i fråga för att få del av de 167 miljoner som gäller för hela landet 2018-2020.

Det handlar om statliga vägar som ägs av Trafikverket. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lyft fram behov av tillgänglighetsanpassning och uppfräschning vid Marmavägen i Alunda (mellan Idrottsvägen och Akademivägen), korsningen Hargsvägen/Storvägen i Hargshamn, Täppuddsvägen i Dannemora samt Hummelvägen i Öregrund plus åtgärder för framkomlighet genom Öregrunds centrum till färjeläget.

Än så länge är det oklart hur mycket pengar som går till Uppsala län. Region Uppsala hanterar vad som ska prioriteras i länet.