– Kan vi inte erbjuda eleverna undervisning med behöriga lärare då kommer vi att behöva flytta dem till andra skolor i kommunen för undervisning till hösten, säger miljöpartisten Kenneth Gunnarsson, som är ordförande i utskottet för barn och unga i Tierps kommun, som ansvarar för frågan.

Kenneth Gunnarsson menar att situationen är allvarlig och att ett beslut om skolans framtid kommer att tas innan sommaren.

– Som läget är i dag har vi inga sökande till de tre lärartjänsterna på skolan. Det gör att det kan bli aktuellt att diskutera en nedläggning, men ännu är inga beslut fattade, förklarar Kenneth Gunnarsson.

Artikelbild

| Miljöpartist. Kenneth Gunnarsson (MP) är ordförande i utskottet för barn och unga i Tierps kommun.

Det är rektorn Hans Lithammer som ansvarar för rekryteringen. Han konstaterar att det är en tuff utmaning att undervisa på Hållnäs skola som har integrerad undervisning med elever från flera olika årskurser som läser tillsammans. På skolan går förskoleelever samt årskurserna ett till sex.

– Det blir annorlunda krav och en helt annan utmaning för de lärare som ska undervisa här. Det gör nog att många drar sig för att söka de här tjänsterna, säger Hans Lithammer.

De tre lärare som jobbar på skolan i dag har valt att säga upp sig och slutar till sommaren.

Hans Lithammer förklarar att det är viktigt att de nya lärare som man söker har lärarbehörighet samt de kvalifikationer i övrigt som behövs för att undervisa på skolan.

– Undervisningens kvalitet är mitt ansvar och den kommer vi inte att nagga i kanten på, säger Hans Lithammer.

Även elevantalet på skolan har minskat de senaste åren.

– För tre år sedan fanns det cirka 40 barn på skolan. I dag är det knappt 30. Någonstans finns en gräns för hur få barn man kan vara innan kvaliteten på skolundervisningen påverkas, menar Hans Lithammer.

Tidigare i veckan hölls ett möte på skolan där de föräldrar som har barn på skolan var inbjudna. På mötet deltog även rektorn och skolpersonal.

Maria Larsson har barn som går på skolan. Hon sitter även med i skolans föräldraråd.

– Det är självklart viktigt att undervisningens kvalitet är bra och vi hoppas att lärare kan rekryteras till höstterminen. Samtidigt är det bekymmersamt med det låga elevantalet just nu, säger Maria Larsson.

Maria Larsson menar att en nedläggning av skolan kan ha negativa effekter för Hållnäshalvön som en levande landsbygd.

– En bygd som kan erbjuda en fungerande barnomsorg och skolgång i närområdet är en levande landsbygd. Det blir lättare att attrahera fler familjer med barn att flytta hit och även hålla övrig service kvar på orten, menar Maria Larsson.