– De arbeten som pågår nu är det första synliga tecknet på den förändring som är på gång, säger Thomas Kihlström, samhällsbyggnadschef i Tierps kommun.

När alla arbeten är klara i framtiden kommer området kring Södra Esplanaden och Rådhusallén ha en annan utformning än i dag.

För ett par dagar sedan började det kommunala bolaget Temab arbetet med att byta den fjärrvärmekulvert som går i marken längs med hela Rådhusallén. Arbetet är både omfattande och tidskrävande och kommer att göras i fem etapper och pågå fram till december i år.

Artikelbild

| Thomas Kihlström är samhällsbyggnadschef i Tierps kommun.

Thomas Kihlström förklarar att förutom kulvertbytet så kommer ytterligare arbeten att göras längs med Rådhusallén det närmaste året.

– I samband med att vi gjorde en trygghetsvandring i Tierp för något år sedan noterade vi att belysningen var dålig på Rådhusallén. Under 2019 kommer vi därför att sätta upp ny gatubelysning där, förklarar Thomas Kihlström.

För att öka på trafiksäkerheten i de centrala delarna av Tierps köping ska både gång- och cykelvägen liksom bilvägen breddas på Rådhusallén under 2019.

Till hösten är att planen att företaget Erlandsson Bygg ska börja bygga ett flerfamiljshus på sju våningar och trettio lägenheter på tomten i korsningen av Rådhusallén och Södra Esplanaden. Byggbolaget har även planer på att längre fram i tiden bygga ytterligare ett bostadshus med 80 lägenheter.

Artikelbild

| Jennie Sahlsten är vice vd i Erlandsson byggkoncernen.

– Projekteringen pågår när det gäller sjuvåningshuset och planen är att börja ta upp intresseanmälningar på lägenheter samt lämna in en bygglovsansökan innan sommarsemestrarna, säger Jennie Sahlsten, vice vd i Erlandsson byggkoncernen.

För en tid sedan berättade UNT om kommunens beslut att hugga ner de 32 ståtliga lindarna i allén på Södra Esplanaden i samband med att en gång- och cykelväg ska byggas där.

Enligt kommunen och en fristående arborist lider lindarna av stress samt så ska på grund av dålig beskärning ha blivit skadade och fått röta samt utvecklat dåliga rotsystem. I allén är planen att även att placera parkbänkar och sätta upp belysning. Även vägbanan på Södra Esplanaden kommer att byggas om och smalnas av och förses med kantstensparkeringar.

Enligt Thomas Kihlström kommer framkomligheten för biltrafik att vara delvis begränsad i området under 2018 och hela 2019 samt delar av 2020.