Det visar forskare vid bland annat Uppsala universitet i en internationell studie, som publiceras i facktidskriften Respiratory Research.

– En mycket glädjande utveckling eftersom passiv rökning är förknippad med en rad olika luftvägsbesvär, säger professor Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Studien omfattar drygt 3 000 icke-rökande vuxna kvinnor och män i 26 städer, däribland Uppsala, i Europa och Australien. Vid tre tillfällen under en 20-årsperiod genomgick de en omfattande intervju, med frågor om bland annat symtom från luftvägarna och om passiv rökning.

Artikelbild

Christer Janson

Mellan den första och den tredje intervjun sjönk andelen som uppgav att de regelbundet utsättes för andras tobaksrök från i genomsnitt nära 39 till drygt 7 procent. I Uppsala sjönk andelen "passiva rökare" från drygt 18 till 1,4 procent. Av de 26 städerna var det förutom Uppsala bara i Melbourne som risken för att utsättas för andras tobaksrök var så låg.

För några få procent av deltagarna var utvecklingen dock den motsatta, dvs från att ha sluppit utsättas för andras rökning i början av studien hade de blivit passiva rökare i slutet av den. I den gruppen var en rad luftrörsbesvär, inklusive av läkare diagnostiserad astma, betydligt vanligare än bland övriga deltagare.

– Det understryker vikten av att fortsätta arbeta för målet att ingen ska behöva utsättas för andras tobaksrök, säger Christer Janson.

Fotnot: Hela artikeln i Respiratory Research kan läsas på här.