UNT har intervjuat personal och patienter som anser att vårdkvalitén de senaste månaderna har försämrats på grund av brist på personal. De är oroliga för hur det kommer bli i jul och nästa sommar.

Stefan Hjulström, produktionschef på sjukhuset, är inte lika oroad.

– Sammantaget bedömer vi att beredskapen är god inför helgerna, trots ett ansträngt vårdplatsläge, svarar Stefan Hjulström.

Han uppger att sjukhuset har ungefär samma antal stängda vårdplatser som i våras, det varierar mellan 80–90 vårdplatser totalt på hela sjukhuset.

– Men beläggningsprocenten har sjunkit från nästan 100 procent till 96 procent jämfört med i våras. Det beror på att vi har uppdaterat bra rutiner med Uppsala kommun beträffande utskrivningar för klinikfärdiga patienter som väntar på korttidsboende eller kommunalt boende, uppger Stefan Hjulström.

Samtidigt är det nu fler vårdplatser stängda på intensivvårdsavdelningarna än tidigare, sammanlagt 16 stycken.

Den 22 december inleds sjukhusets julbemanning som varar fram till den 2 januari.

Under den perioden minskas operationsverksamheten ner och antalet vårdplatser blir färre än i dag. Totalt stänger sjukhuset ner cirka 25 procent av vårdplatserna under jul- och nyårsveckan.

– Den elektiva (planerade) vården kommer att vara begränsad den här perioden, för att sjukhuset ska klara det akuta flödet. När det gäller intensivvården finns en etablerad rutin för att samordna och hantera ett ökat inflöde. Sammantaget bedömer vi att beredskapen är god inför helgerna, trots ett ansträngt vårdplatsläge, säger Stefan Hjulström.