De vårdplatser som finns på BIVA för barn upp till 12 år hålls stängda från 17 juli till och med 30 juli, och barn från sex månaders ålder får i stället vård på centralinstensiven, CIVA

– Intensivvårdssjuksköterskorna på CIVA har samma kompetens som vi på BIVA så för vården av barnen blir det ingen skillnad, förklarar Jennie Bondegård, avdelningschef på BIVA.

Barn yngre än sex månader däremot kommer att hänvisas direkt till barnintensivavdelningar vid sjukhus i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Artikelbild

Barnintensivavdelningen vid Akademiska inrättades för fem år sedan. Tidigare vårdades alla patienter över 6 månader centralintensiven, och avdelningarna ligger fortfarande intill varandra.

Vid BIVA finns tre till fyra vårdplatser under veckorna och oftast tre vårdplatser under helger. Sammanlagt arbetar omkring 15 specialistsjuksköterskor på avdelningen. För att samtliga ska kunna få fyra veckors sammanhängande sommarsemester under semesterperioden veckorna 26-33 blev stängning nödvändig:

– Vi har sett att en koncentrerad semesterperiod och stängning under två veckor är ett bättre alternativ än en längre semesterperiod. Det har inneburit att vi som enda intensivvårdsavdelning inte har behövt minska antalet vårdplatser den tid avdelningen är öppen, säger Jennie Bondegård.

Om semestrarna skulle fördelas över en längre period och avdelningen hållas öppen skulle det leda till att avdelningen under hela sommarperioden endast kan ha en sjuksköterska per pass och en minskning till 1-2 vårdplatser.

Artikelbild

– Det skulle leda till en sämre, för att inte säga orimlig arbetssituation, säger Jennie Bondegård.