Kristin Lahtinen, 51, är cancersjuk och har problem med hjärtat. Under måndagen fick hon hjärtsvikt och fördes i ambulans från Tierp till Akademiska sjukhuset. Klockan var kvart i sju på morgonen då hon kom fram.

– I ambulansen sa de till mig att jag naturligtvis skulle komma till onkologavdelningen som jag tillhör eftersom jag har cancer, men det fanns ingen plats så jag hamnade på akuten, säger Kristin Lahtinen.

Klockan 9.30 fick hon besked om att hon måste bli inlagd, men att det inte fanns några platser på vare sig onkologen eller hjärtavdelningen att flytta henne till.

– Jag hade jätteont och väntade på en brits på akuten ända till klockan 16. Först då fick jag en plats på en annan avdelning.

Hon säger att detta var tredje gången hon fick uppleva att det var platsbrist på sjukhuset.

– I maj, precis efter att jag slutat med en cytostatika-behandling, fick jag hög feber och en sänka på 160. Jag var så dålig att min syster sa åt mig att flyga ner till henne i Düsseldorf och söka privat vård där i stället, säger Kristin Lahtinen som har bröstcancer som spridit sig till skelettet.

I Düsseldorf blev hon inlagd på ett sjukhus i sex dagar med antibiotikadropp.

– Jag har inte gjort någon affär av det som hänt tidigare, men nu kände jag att jag måste säga något. Även för alla andra som drabbas av den försämrade vården är det viktigt att det blir förändringar, säger Kristin Lahtinen, som trots sin sjukdom fortsätter att försöka arbeta på halvtid.

Hon är besviken på att vården inte fungerar som den ska, fastän hon fortfarande kämpar för att arbeta och betala skatt.

– Det är dags nu att de gör något åt bristen på platser och väntetiderna för patienterna, säger hon.

Professor Hans Hägglund, verksamhetschef på onkologavdelningen, säger att de har som målsättning att ta emot samtliga cancerpatienter dygnet runt.

– Det är olyckligt att en patient oavsett diagnos får vänta länge på akuten, det är givetvis ännu mer olyckligt att en kroniskt cancer- och hjärtsjukpatient får vänta, säger han.

På avdelningen finns ett antal platser för cancerpatienter, framförallt avsedda för cancerpatienter under behandling.

– Att patienter med pågående behandling söker akuten ska inte hända och är extremt ovanligt. Att patienter som borde ha en vårdplats hos oss är utlokaliserade är också det mindre vanligt, det rör sig om enstaka patienter under en vecka, säger Hans Hägglund.

Saknar ni pengar för att kunna öppna fler platser?

– Min bedömning är att vi saknar ett antal sjuksköterskor inom cancersjukvården, det är mer en fråga om brist på sjuksköterskor än en brist på pengar, svarar Hans Hägglund.

Johan Lugnegård, verksamhetschef på hjärt- och lungmedicin, håller med om att väntetiden på akuten tidvis är ett bekymmer och att tillgången på vårdplatser spelar stor roll för att minska väntetiderna där. Han säger att behoven av de olika vårdplatserna varierar över tid. Därför är det ibland svårt att få en optimal matchning mellan tillgång och efterfrågan.

– Vi arbetar därför med vårdplatskoordinatorer och när en optimal vårdplats saknas väljer man en plats som är inom en liknande verksamhet. Normalt sett har vi god tillgång på hjärtplatser på sjukhuset men just nu har vi till följd av personalbrist varit tvungna att stänga cirka tolv platser. Vi har till stora delar kompenserat det med dagvård i olika former och faktum är att beläggningsgraden på sjukhuset är lägre nu än för ett år sedan. De med störst behov av hjärtsjukvård prioriteras till våra avdelningar, svarar Johan Lugnegård.