Tjugofyra vita tält står utställda som en surrealistisk konstinstallation på en åker strax söder om Uppsala. På ena sidan av fälten skär E4:an genom landskapet, på andra sidan susar tågen fram och några kilometer bort syns IKEA från vars lunchrestaurang tälten kan skymtas.

– Det är nog många som undrar vad jag håller på med, säger Chloë Raderschall som är doktorand på Ekologicentrum vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Ja, vad händer här egentligen?

Artikelbild

| De tjugofyra odlingstälten på en åker söder om Uppsala har väckt nyfikenhet hos förbipasserande.

– Jag undersöker hur torka påverkar både pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare. Ett exempel på biologisk bekämpning är när nyckelpigor äter bladlöss, som är en vanlig skadegörare på åkerböna. Jag är nyfiken på hur dessa ekosystemtjänster påverkas av torrår, som kommer bli vanligare när klimatet förändras.

Med en engelsk brytning som avslöjar att hon bott många år i Australien förklarar hon försöksupplägget.

– Vi odlar åkerböna under olika betingelser. Åkerböna är intressant eftersom den har ökat i popularitet, samtidigt som den är mycket känslig för torka. Förra året torkade drygt 60 procent av skörden bort, säger Chloë Raderschall.

Hon drar upp dragkedjan till ett av tälten och vi kliver försiktigt in för att inte trampa ner plantorna. Ett tiotal mörka jordhumlor surrar mellan den lilla kupan och de åkerbönor som fortfarande blommar. Vissa plantor är markerade med röda plastband för att visa att de har infekterats med bladlöss. På stjälkarna kryper de svarta små skadedjuren omkring. Det är stor skillnad på hur åkerbönorna ser ut i de olika tälten. I hälften av tälten har de inte fått något vatten på drygt fyrtio dagar. Där når plantorna bara till knäna. I de övriga tälten har odlingarna vattnats tre gånger i veckan och åkerbönorna är nästan midjehöga.

Artikelbild

| Mörk jordhumla pollinerar en blomma av åkerböna.

I hälften av tälten finns små kolonier av humlor för att undersöka om torkdrabbade plantor får färre besök av humlor, eftersom de erbjuder mindre pollen och nektar. Hon vill också ta reda på om torkstressade plantor som trots allt pollineras av humlor får större skörd än självpollinerade plantor av åkerböna. I tidigare försök har hon nämligen kunnat visa att åkerbönor som pollineras av humlor och bin får 27 procent högre skörd än bönor som självpollineras.

Efter att vi har skiljts åt ska tältställningarna rivas och i september skördas bönorna. Sen väntar analys och skrivarbete för att få avhandlingen klar under våren 2021.

Artikelbild

| Bladlöss är en vanlig skadegörare på åkerbönor.

– Då kommer jag ha fler svar på dina frågor, ler Chloë Raderschall.