Det är ett år sedan ett landsbygdsprogram med en handlingsplan antogs av kommunen för första gången – och eftersom den ska uppdateras årligen syns nu flera satsningar, enligt ett pressmeddelande från Uppsala kommun.

Arbetet med att låta medborgare vara med och besluta hur pengar ska användas, så kallad medborgarbudget, kommer påbörjas och kommunen ska även etablera tio servicepunkter.

– Vår landsbygd ska inte glömmas bort, den ska utvecklas. Tillgång till service är avgörande för Uppsalas landsbygd men under lång tid har utbudet minskat. Det vill vi ändra på genom att etablera tio servicepunkter tillsammans med lokala aktörer. Vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun och den nya handlingsplanen visar vägen framåt, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygd, i pressmeddelandet.

Utöver de tidigare nämnda åtgärderna sker satsningar på digitalisering och bredband samt ekologisk mat.

Representater från bland annat UL, Länsstyrelsen i Uppsala län och Lantbrukarnas riksförbund kommer finnas på plats på Uppsala Konsert & Kongress den 21 april, där kommunen anordnar en landsbygdsmässa.