Antalet studenter som fuskar på universitet och högskolor har ökat kraftigt de senaste åren, enligt en färsk rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Enligt rapporten fuskar de flesta genom fusklappar eller plagiat, det vill säga genom att kopiera andras texter och använda som sina egna. I de flesta fall blir påföljden varning eller avstängning, utfärdat av disciplinnämnden vid respektive universitet.

Av de som fälldes för fusk vid Sveriges universitet och högskolor kom 62 stycken från Uppsala universitet. År 2014, som är den tidigare mätningen från UKÄ, rapporterades att 36 studenter vid Uppsala universitet fuskat. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, hade 7 fuskande studenter 2018 men inte en enda fälldes 2014.

LÄS MER: Över 130 har nu mist provreusultat efter fusk

– Jag tror att det främsta skälet till att vi har lite fusk är de små studentgrupperna. Det blir enklare att upptäcka om något inte står rätt till, säger Kristina Julin, utredare vid SLU:s planeringsavdelning.

Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet tillika disciplinnämndens ordförande, säger sig ha sett hur fusksiffrorna "krupit uppåt under en femårsperiod."

– Om vi blivit bättre på att upptäcka fusk eller om fler fuskar vet vi inte. Det finns dock säkert ett mörkertal som vi missar.

Att studenter bland annat plagierar andras texter, tycker Anders Malmberg är oacceptabelt.

Heléne Andersson, enhetschef för tentamenssamordningen vid Uppsala universitet, håller med om att fusk är ett problem. Hon poängterar dock att i relation till de 166 000 tentamina som skrivs varje år är antalet fusk fortfarande ganska liten.

– Våra tentamensvakter genomför en mängd fuskförebyggande åtgärder vid varje salstenta, till exempel kontrollerar de alla hjälpmedel och annat som studenterna har vid sin plats.

Varför fuskar, trots det, flera studenter?

– Det kan nog finnas väldigt många olika faktorer. Kanske har man ont om tid, gissar Emma Ivarsson, som är studentombud för Uppsalas studentkårer.

Som studentombud möter hon många av de studenter som anmälts till disciplinnämnden för fusk eller plagiat.

– Vår roll är främst stöttande och rådgivande. När en student blir anmäld kan vi ge feedback på studentens yttrande till disciplinnämnden och följa med på möten.

De flesta av fusken, en sjättedel, stod juridiska institutionen för. År 2018 rapporterades tio disciplinåtgärder därifrån. Kursen företagsekonomi bidrog näst mest till statistiken, med nio fuskfällningar.

johanna.farlin@unt.se