Byggnadsnämnden ger klartecken för två trevåningshus på en obebyggd tomt på Norrlandsgatan i Uppsala. Byggherren planerar för omkring 30 mindre lägenheter i de nya bostadshusen. Planerna har kritiserats av grannar som anser att byggnaderna blir alltför dominerande bland de äldre villorna i kvarteret, men byggnadsnämnden anser inte att det finns skäl att stoppa förslaget.

LÄS MER: Protester mot svällande byggplan

Den detaljplan som nu klubbats ställer krav på att de nya husen har hög arkitektonisk kvalitet och utformas "med respekt för omkringliggande byggnader". Kraven gäller både husens form och volym men också färg, fasadmaterial och takens utformning.

Centerns ledamot i nämnden reserverade sig mot beslutet och vill i stället se hus i två våningar på tomten.

På platsen fanns tidigare en gårdsmiljö från förra sekelskiftet med bland annat stall, slakteri och garage. Det revs 2014 efter klartecken av byggnadsnämnden. Ett tidigare förslag till nybyggnad på tomten stoppades av domstol efter flera överklaganden.

LÄS MER: Nytt byggförsök i känsligt Uppsalakvarter