Luciano Escanilla är Uppsala kommuns egen kommunkonservator. Just nu tar han sig an konstnären Tony Craggs bronsstatyer vid Resecentrum. Statyn "Discussion" från 2005, som ligger nere i själva Centralpassagen, har han just gjort ren. Nu får den ett laget vax som skydd. Men först måste han ta bort en massa prickar som finns överallt på statyn

– Det ser ut som om det kommit något surt på den, kanske ett surt regn. Det har orsakat små frätskador som jag tar bort, säger Luciano Escanilla.

En del personer har använt "Discussion" som urinoar och det har missfärgat stenläggningen under. Det tar han också bort.

Artikelbild

| Kommunkonservator Luciano Escanilla vårdar konsten vid Resecentrum.

 Luciano Escanilla har ett 100-tal statyer runt om i stan att sköta om. Ett par gånger om året tittar ha till dem.

– Jag är lite som en läkare och konstverken är mina patienter. Jag tror Uppsala är en av få kommuner som har en egen konservator på det här viset, säger han och drar trasan med vax över "Discussions" vindlande yta.

Det är viktigt. Konst i det offentliga rummet som får förfalla blir lätt nedklottrad och förstörd.

– Så jag tar bort allt klotter och lagar delar som har skadats. Jag ser också till att namnskyltarna är i bra skick så att det går att se vad verken heter och vem som gjort dem, säger Luciano Escanilla.

Artikelbild

| Tony Craggs bronsstaty "Diskussion" från 2005 har fått en massa prickar, frätskador, som måste tas bort.

Uppsala kommun avsatte 30 miljoner kronor för inköp av offentlig konst 2019. Det var betydligt högre än året innan. Nu gör kulturförvaltningen en översyn av principerna för hur pengarna ska fördelas i stan när Uppsala växer kraftigt.

 

Artikelbild

| Luciano Escanilla har ett 100-tal statyer runt om i stan att sköta om.

 

 

Artikelbild

| Luciano Escanilla har en hel konservatorslåda med trasor, vax och annan utrustning som behövs för att hålla konsten i bra skick.