Musikens hus vänner grundades under kampen för att det skulle byggas ett konserthus i Uppsala. De fonderade medel som blev kvar efter att huset uppförts utgår nu i bidrag till UKK:s verksamhet.

– Vi vill att vårt bidrag går till produktionen av högklassig musik och vi vill att konserthuset ska märkas för sin kvalitet, något UKK uppenbarligen lyckats med, säger ordförande Gunnar Birgegård.

På senare tid har dock föreningen funnit anledning till oro för att den höga kvaliteten ska kunna bibehållas.

– Jämfört med tidigare finns i år inga högklassiga musikprogram som sticker ut, och vissa månader är det lite av högklassig musik över huvud taget. Det får oss att undra över framtiden, om det här är en förändring av inriktningen, säger Gunnar Birgegård.

Att ekonomin stramats åt av kommunen skulle kunna vara en förklaring. Samtidigt har föreningen nåtts av signaler om hög personalomsättning, dålig arbetsmiljö och intern kritik mot ledningen.

– Men hur det ska lösas har vi inga synpunkter på, vi får hoppas på de goda krafterna i styrelsen och ledningen tillsammans, säger Gunnar Birgegård.

En del i kritiken har riktats mot hög personalomsättning och att kompetenta medarbetare ska ha förmåtts att lämna UKK. En erfaren musikproducent med stort nätverk och hög kompetens inom konstmusiken är en nödvändighet för ett konserthus som UKK, menar Gunnar Birgegård.

– Vi vill att UKK ska behålla förmågan att själva producera högklassig musik. Men nu är den producent om haft det ansvaret inte längre kvar. Det ger så klart anledning till oro.

LÄS MER: Ligger bakom UKK:s stora bokingar – slutar efter elva år.