Med sviktande ekonomi och ett minskande antal medlemmar har Svenska Linnésällskapets styrelse föreslagit att driften av Linnémuseet ska läggas över på Uppsala universitet. Så gjordes i slutet på 1970-talet med själva trädgården. Om det berättade vi tidigare i maj.

I helgen var det Linnés trädgårdsfest, ett samarrangemang av alla aktörer i det Linneanska Uppsala: sällskapet, Uppsala universitet och Uppsala kommun. Vid sällskapets årsmöte i Orangeriet i Linnéträdgården togs viktiga beslut om framtiden.

– Vi fick mandat att börja diskutera en lösning med Uppsala universitet, en lösning som ska vara hållbar för oss, säger Claes Östberg, skattmästare i sällskapet.

Det är hans själv och Marika Hedin, tidigare chef på Uppsala universitets museum Gustavianum men sedan i vintras vd på Riksbankens jubileumsfond, som ska förhandla med Uppsala universitet.

– Det är tungt för sällskapet med 430 medlemmar att klara av att driva museet. Samtidigt tror nog många redan i dag att det är Uppsala universitet som driver museet, säger Claes Östberg

Ett par år efter det väldiga firandet av Linnés 300-årsdag ledde den ekonomiska situationen i sällskapet till stor turbulens och mycket medieuppmärksamhet. I dag är stämningen en helt annan, menar Claes Östberg.

– Medlemmarna är givetvis måna om att det här ska bli bra och att vi som förhandlar ska göra det ordentligt. Men det finns ingen turbulens runt detta nu.

Förhandlingarna med Uppsala universitet ska inledas under året, och sedan ska sällskapet ta ett nytt beslut vid nästa årsmöte, i samband med firandet av Linnés 313:e födelsedag.

Linnémuseet ligger i Linnéträdgårdens ena hörn och var Carl von Linnés egen bostad under en period. I dag är det helt tidstypiskt återställd.