Den så kallade vakansgraden, antalet lediga kontor, ligger på historiskt låga nivåer i Uppsala. Siffor från Kontorsrapporten 2018, som ges ut av organisationen Fastighetsägarna, visar att vakansgraden har sjunkit från 14 till 3 procent i citys så kallade A-lägen de senaste fem åren.

– Normalt ska de ligga på runt åtta procent. Den stora efterfrågan gäller framför allt moderna eller renoverade kontorslokaler i centrala Uppsala, säger Karl-Erik Jonsson som är näringslivspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna mitt/nord.

I stans så kallade B-lägen, en bit från själva centrum, är också få kontor lediga. Där ligger vakansgraden på fyra procent. Bara mot stans utkanter, i så kallade C-lägen, är tillgången på kontor god.

– Kontorsmarknaden på de flesta större orter i landet är het och speciellt i universitetsstäder som Uppsala. Man har helt enkelt byggt för lite kontor, säger Karl-Erik Jonsson.

Solweig Lindéll-Sohlberg, vd för kommersiella fastigheter vid Mäklarhuset i Uppsala bekräftar att företagen har svårt att hitta moderna kontorslokaler i stan.

– Vi har en akut bristsituation i Uppsalas centrala delar. Så har det varit under flera år. Det beror främst på att man i stort sett bara byggt bostäder under de senaste tio åren, säger hon.

De kontor som byggts centralt är efter Stationsgatan och nu kontorshuset Juvelen.

– Men det behöver byggas mycket mer. Vi vet att flera fastighetsbolag vill bygga kontor, men det tar några år, säger hon.

Uppsala kommun ligger dock i startgroparna för att få till fler kontorshus i city. Det säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Han erkänner att kommunen haft lite för mycket fokus på bostäder.

– Det har lett till ett stopp när det gäller kontorslokaler. Nu ligger vi efter. Men vi kommer att få ett tillskott när det nya kommunhuset är klart. Då flyttar kommunen ur de lokaler vi hyr vid Resecentrum i dag så de blir lediga.

Flera projekt är på gång. Ett är Sparbankshuset på Kungsgatan som byggs om och byggs till med fler kontorslokaler. Det nya kontorskomplexet i trä som ska byggas väster om spårområdet vid Resecentrum är ett annat.

– Så vi har tre projekt som är i gång och som kommer att ge ett bra tillskott. Till det ska läggas Juvelen som är inflyttningsklart, säger Erik Pelling.

Utöver det pågår planeringen av främre Boländerna. Där var den ursprungliga planen att bygga bostäder, men området lämpar sig inte för det så nu styrs allt om till kontorsfastigheter.

– Det är ett stort område. Sedan finns tankar på att kunna bygga mer kring Resecentrum. Men det ligger längre fram i tiden, säger Erik Pelling.

Anledningen till den ökande efterfrågan är att många företag växer i den högkonjunktur som råder. Då måste de expandera och söker nya lokaler. Företag på andra orter vill också flytta till städer som växer och då är Uppsala ett alternativ.

– Ofta vill de ha moderna kontor med öppna kreativa lösningar. Det är dels ett sätt att rekrytera arbetskraft. Men många vill också arbeta mer aktivitetsbaserat, säger Solweig Lindéll-Sohlberg.

Det innebär att personalen kan arbeta på olika platser i kontoret beroende vad de håller på med. Då fungerar ett äldre kontor där var och en har eget rum ganska dåligt.

Enligt Karl-Erik Jonsson är läget också viktigt. Allt fler företag vill ligga nära kommunikationer, som Resecentrum, så att det är lätt för personal från exempelvis Stockholm att pendla till Uppsala.