Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet i en studie som följt upp drygt 14 000 patienter som opererades för tjocktarmscancer i Sverige under åren 2007 till 2012.

– Våra aktuella siffror över återfallsriskerna efter enbart kirurgisk behandling av denna vanliga cancerform är lägre än i de äldre material, som dagens behandlingsrekommendationer utgår ifrån. Detta bör patienten informeras om i diskussionen med sin cancerläkare. Då tror jag att fler skulle avstå från cellgifter eller välja en mindre intensiv behandling, säger doktoranden och ST-läkaren Erik Osterman.

Tjocktarmscancer delas in i olika stadier. När tumören var begränsad till tarmslemhinnan (stadium 1) var risken för återfall på fem års sikt efter enbart kirurgisk behandling fem procent. Om tumören vuxit in i underliggande vävnader (stadium 2) steg återfallsrisken till 12 procent och när den spridit sig till lymfkörtlarna (stadium 3) var risken för återfall 33 procent.

Artikelbild

Erik Osterman

I dag rekommenderas många patienter i stadium 2 och 3 behandling med ett respektive två cellgifter. Enligt forskarnas beräkningar utifrån de nya uppgifterna om prognosen efter enbart kirurgisk behandling förhindrar cellgiftbehandling betydligt färre återfall än vad man tidigare trott.

– Vår slutsats blir därför att det med noggrann klassificering av tumören och olika riskfaktorer hos patienterna går det att identifiera en stor grupp med så låg risk för återfall att det är tveksamt om de har någon vinst av cellgiftbehandling, säger Erik Osterman.

Studien har publicerats i tidskriften Diseases of the Colon and Rectum.