Enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beror misstaget på en felrapportering av de första röntgenbilderna. Kvinnans förändring var noterad likt ett klockslag på bröstet. Men i stället för klockan fyra (där förändringen fanns) blev läkaren informerad om att förändringen var klockan tio i röntgensvaret.

Enligt Akademiska sjukhuset var det här första gången som detta har inträffat. Framöver ändras rutinerna i samband med röntgen.

”Mammografiverksamheten har varit privatiserad sedan många år tillbaka. Inom BFC (Bild- och funktionsmedicinskt centrum) sker ingen mammografi-/screeningverksamhet, utan detta sköts av en privat aktör. Däremot utför vi MR-bröst på BFC som granskas av en läkare från den privata aktören som har en 20-procentig tjänst hos oss. Denna läkare är ansvarig för den privata mammografiverksamheten. Till följd av händelsen kommer vi att införa en rutin där granskande läkare skall dubbelkontrollera läget av förändringen innan signering av utlåtande”, skriver Adel Shalabi, verksamhetschefen vid BFC, i ett utlåtande.