Lena Hartwig (S), ordförande i UKK:s styrelse beklagar att det blev fel när Lena Åberg Frisk anlitade sin vän Anders Sjöstedt som konsult, men har fortsatt fullt förtroende för henne som vd för UKK:

– Lena Åberg Frisk visste helt enkelt inte att hon inte borde fortsätta anlita Sjöstedt utan upphandling. Hon beklagar att det blev fel och det gör jag också, men nu vet hon och vi går vidare, säger Lena Hartwig.

Styrelsen för UKK har också beslutat att upphandlingar från UKK i fortsättningen ska ske i samarbete med Uppsala kommuns upphandlingsenhet så att Lena Åberg Frisk kan få det stöd och den hjälp hon behöver vid upphandlingar.

Ingemar Bergman (C) är styrelseledamot i UKK, och anser precis som Hartwig att Åberg Frisk gjort och gör ett utmärkt arbete som vd för UKK. Han anser att den summa det egentligen handlar om för 2016 är 172 000 kronor, den summa som överstiger gränsen för när direktupphandling ska ske enligt LOU:

– Jag förstår att ni tar upp frågan, men det är ingen stor summa, och konsulten är extremt meriterad. Det är inget problem att de är vänner. Det finns större ankdammar att leta i om man vill hitta fel. De lagar och regler som gäller för kommunala verksamheter och bolag duger gott, och jag tycker att det är bra med kommunala bolag, säger Ingemar Bergman.

Hans partikamrat Stefan Hanna är ersättare för stämmoombud för Stadshus AB vid UKK. Hans uppfattning om Lena Åberg Frisks förtjänster som vd skiljer sig inte från Bergmans och Hartwigs.

– Hon tog över ett misskött företag som nu presterar mycket bättre än tidigare. Det var klokt av henne att erkänna att hon gjort fel, och jag utgår från att hon nu lärt sig hur det ska gå till och aldrig mer gör något liknande.

Att Åberg Frisk i fortsättningen ska samarbeta med upphandlingsenheten ser han som positivt, men höjer också ett varningen finger:

– Det är en avdelning som flera verksamheter skulle behöva ta hjälp av, som haft stor personalomsättning och som behöver stärkas. Det är viktigt att alla som hanterar våra skattepengar gör det förnuftigt och enligt gällande regler. Generellt har kommunen bolagiserats för mycket, vilket C också har markerat tidigare.

LÄS MER: Anlitade vän utan upphandling

LÄS MER: Inte jävigt att anlita vän