I onsdags träffade Erik Pelling och Niclas Malmberg, Lena Åberg Frisk tillsammans med kommunens högste tjänsteman Joachim Danielsson, stadsdirektör. Skälet var den larmskrivelse från huvudskyddsombudet på UKK om en försämrad psykosocial arbetsmiljö på UKK, något UNT berättade om i fredags. I skrivelsen anklagas Lena Åberg Frisk för att skrämma, trakassera och kränka medarbetare. Till UNT sade hon att hon reagerat med bestörtning på uppgifterna, att ingen på hennes arbetsplats ska behöva må så, men att den fortsatta processen får visa om det finns anledning för henne att vara självkritisk.

Erik Pelling (S), som är ordförande i ägarbolaget Uppsala Stadshus AB, säger att kritiken mot vd Lena Åberg Frisk måste tas seriöst och att situationen måste analyseras och diskuteras.

Har du förtroende för Lena Åberg Frisk som vd?

Artikelbild

| Niclas Malmberg (MP) vill inte kommentera krisen inom UKK.

– Ja, det har jag. Men vi tar konflikten på stort allvar och den ska hanteras seriöst.

Erik Pelling beskriver att det finns motstridiga bilder av läget för UKK, bland annat i de olika arbetsmiljöundersökningar som gjorts, där svidande kritik i en undersökning kan ställas mot mycket positivare omdömen i andra.

– Lena Åberg Frisk har förbättrat det ekonomiska resultatet och gett verksamheten en annan inriktning. Vi vill ha ett hus som besöks och används för kulturaktiviteter. Ett hus som blöder ekonomiskt men bara har musik duger inte, det står inte Uppsalaborna ut med. Hon har lyckats bredda utbudet, säger Erik Pelling.

Den här bilden av framgång när det gäller biljettförsäljning och besök är en av de saker som ifrågasätts internt. Här lyfter kritiker i stället fram att antalet egna konsertarrangemang minskat och att huset i stället mer hyrs ut till andra arrangörer, och att de stora konsertframgångarna är mer sällsynta än tidigare.

Artikelbild

| Lena Åberg Frisk är vd för UKK.

– Konserthuset tappar den lyskraft som det haft och når inte sin potential. Det är allvarligt, säger en källa som vill vara anonym.

De konkreta resultaten av mötet i onsdags var att det nu ska tas fram en handlingsplan för hur konflikterna ska lösas och att det ska ske med stöd av kommunens centrala kompetens inom personal- och HR-frågor. Dessutom ska ett planerat strategiarbete med UKK:s nya styrelse tidigareläggas. Niclas Malmberg (MP) är ordförande i styrelsen. UNT har frågat honom om han har fortsatt förtroende för Lena Åberg Frisk, men han har avböjt att kommentera under pågående process, utan hänvisar till styrelsemötet senare i maj och det strategiarbete som styrelsen sedan ska göra tillsammans med vd.

Larmskrivelsen var ställd till Joachim Danielsson, kommunens högste tjänsteman och vd för ägarbolaget. Han är tydlig med att UKK nu ska få den hjälp de behöver från kommunens centrala organisation, men att det formella ansvaret för att hantera arbetsmiljökrisen ligger hos UKK:s styrelse och vd.

– Det är solklart så. Men vi kommer att jobba nära dem och följa upp så att vi går till botten med det här, ordentligt.

Precis som Erik Pelling pekar Joachim Danielsson på Lena Åberg Frisks uppdrag som vd, från ägarna.

– Hon har haft uppdraget att genomföra en förändring på inriktningen för att klara ekonomin.

För Joachim Danielsson är djupet på konflikten inom UKK en nyhet, som den beskrevs i brevet från huvudskyddsombudet.

– Jag visste att det var en tuff situation och att omställningar lett till spänningar. Men nivån på det var en nyhet.