– Det är fortfarande tidigt att utvärdera men det går ju framåt, och programmet innehåller många olika satsningar på landsbygden, säger Malin Ohlsson, som är landsbygdsstrateg på Uppsala kommun.

Hon arbetar heltid med att utveckla och främja kommunens olika landsbygdsområden, och har bland annat haft tät kontakt med nyckelpersoner i Oxsätra norr om Uppsala, som med sitt starka lokala engagemang lyfts fram som ett gott exempel för andra orter i kommunen.

– Vi har haft väldigt bra stöd från och kontakt med kommunen. Det fungerar och har varit otroligt lättjobbat, säger Thord Hägg, styrelseordförande för det lokala bolaget bakom matbutiken i Oxsätra, som drivs utan vinstsyfte med bygdens bästa som huvudmål. Nu är även en ny bensinmack på väg att byggas.

Artikelbild

| Malin Ohlsson är landsbygdsstrateg på Uppsala kommun.

– Oxsätra har en spännande modell med stort engagemang, och just macken har de drivit igenom väldigt mycket själva, säger Malin Ohlsson.

Men kommunen har samtidigt drivit andra projekt där kontakten varit tätare. I början på året var Oxsätra först ut i en ny miljonsatsning på "servicepunkter". Totalt ska tio stycken sådana punkter etableras runtom i kommunen fram till nästa år, och utgöra en förlängning av den kommunala servicen på gles- och landsbygden.

– Det är en stor satsning som kommunen gjort inom ramen för landsbygdsprogrammet. Den lanseras med projektstöd från Tillväxtverket och det är fokus på fem grundläggande serviceslag som är viktiga på landet, säger Malin Ohlsson.

De fem typerna av service som är grunden i projektet är drivmedel, apoteksombud, postombud, dagligvaruhandel och betaltjänster i form av bankomat eller liknande.

Artikelbild

| Thord Hägg, ordförande.

– Det är basen i projektet. Vi är en kommun där vi har många orter där det redan finns grundläggande service, och det måste vi främja från kommunen. Det är väldigt viktigt för att göra vår landsbygd fortsatt attraktiv.

Men, betonar Malin Ohlsson, det är i slutändan upp till medborgarna om lokal service i form av exempelvis matbutiker ska överleva.

Artikelbild

– Det är de som de facto måste handla där. Det vi kan göra är att försöka tydliggöra vad som finns, men det krävs flerpartssamverkan, säger hon.

Vid servicepunkterna ska det även finnas tillång till information från kommunen på särskilda skärmar och möjlighet till dialog och annan service.

– Oxsätra var väldigt naturligt som pilotprojekt för där finns den här flerpartssamverkan så tydligt i att det är samhället självt som äger och driver butiken. Vi har såklart tittat på vad de har gjort och de andra bygderna har varit nyfikna på Oxsätra.

Från kommunens sida har man även övergripande sammanställt fyra prioriterade utvecklingsområden för sina landsbygdssatsningar. Det handlar om bostadsbyggande, näringslivsutveckling, service och infrastruktur och att skapa just ett lokalt engagemang. Den samlande utgångspunkten är att det ska vara möjligt att bo, verka och leva på landsbygden.

– Det är tråkigt med butiksdöden på landsbygden, men Oxsätra är ett fint exempel på en lösning som kan inspirera andra områden som vill behålla en nära handel, säger Malin Ohlsson.

Enligt kommunens program är Uppsala med sina totalt 50 000 landsbygdsinvånare Sveriges mesta landbygdskommun.

– Jag möter väldigt mycket engagemang och framtidstro om dagarna. Vi har många olika landsbygder inom Uppsala kommun, med sina olika förutsättningar och utmaningar, och vi behöver utbyte och samverkan mellan staden och landsbygden, säger Malin Ohlsson.