Sedan styrelsen för Uppsala konsert och kongress (UKK) beslutade, i början av 2015, att anställa Lena Åberg Frisk som ny vd för bolaget har nio anställda slutat mot en ekonomisk ersättning.

UNT har tittat på de avtal som träffats. I samtliga fall innebär överenskommelserna att medarbetarna gått hem från jobbet, alltså blivit arbetsbefriade, med bibehållen lön. Avtalen gäller oavsett om de hittat en ny anställning eller inte.

Uppsägningstiderna sträcker sig mellan 4,5 och 16 månader och sammanlagt rör det sig om löner på över 3,2 miljoner kronor. För UKK:s del landar den totala kostnaden på, grovt beräknat, cirka 4,5 miljoner kronor.

– Jag rekryterades för att förändra och utveckla verksamheten, det innebär organisationsförändringar. I vissa fall har det inneburit att vi behövt komplettera med kompetens och i andra fall ta bort vissa tjänster. Vi har alltid erbjudit medarbetarna en annan funktion i organisationen, även om det inte alltid varit på samma nivå. Vissa har tackat nej och det ligger bakom åtta av nio avtal, säger vd Lena Åberg Frisk.

Ett alternativ hade kunnat vara att de som tackade nej till en ny tjänst sade upp sig och jobbade uppsägningstiden ut?

– Det är inte praxis. Är man en schysst arbetsgivare så gör man inte så med personer som jobbat länge i organisationen. Det har inneburit vissa kostnader som vi med en hårdare linje hade kunnat slippa. Samtidigt har vi under den här perioden totalt sett stärkt ekonomin. Det har gett önskat resultat vad gäller verksamhet och räckvidd, vi gör mer för fler. Omorganisationen är en del av framgången, säger Lena Åberg Frisk.

I avtalen avsäger sig arbetstagaren företrädesrätten till återanställning. Om ni vill vara schyssta med arbetstagaren hade väl den skrivningen inte behövt vara med?

– Det där är praxis i avtal och jag vill inte kommentera det mer än så. Vi har fått en mall från Svensk scenkonst som vi har använt.

Uppsala konsert och kongress har i stort sett haft samma storlek på organisationen under de senaste åren, ett 60-tal heltidsanställda. Förutom de nio personer som träffat en överenskommelse med arbetsgivaren har runt 15 personer sagt upp sig från UKK under samma tidsperiod.

I en tidigare intervju med UNT har Lena Åberg Frisk beskrivit förändringsarbetet som något positivt och att medarbetarna tycker att ”förändring är något naturligt och nödvändigt i en sund organisation".

Är det sunt om så många väljer att lämna?

– Det är inte osunt, det är normalt. Det finns flera bakomliggande orsaker. Dels har vi personalgrupper som traditionellt sett har hög personalomsättning, kök och restaurang. Det finns också en inte obetydande del som sökt sig vidare för att göra karriär. Vi är en så pass liten organisation att karriärmöjligheterna inte är så stora. Sen är det självklart så att när det sker förändringar i en organisation så kanske man upptäcker att man inte längre arbetar i den organisation man sökte sig till en gång i tiden.

Peter Induss är vice ordförande för Unionenklubben på UKK och har varit klubbordförande under större delen av Lena Åberg Frisks tid som vd.

– Även om anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist, eller av personliga skäl, kan få en förmånligare uppsägning med ett enskilt avtal så skapas en "trend" som sätter turordningsreglerna ur spel. Även arbetsmiljön påverkas genom att det skapar en känsla av otrygghet hos anställda när arbetsgivaren har som kultur att köpa ut medarbetare.