Under ett drygt år från slutet av 2013 till början av 2015 förfogade Sverigedemokraterna i dåvarande landstinget i Uppsala län över bilar betalda med skattemedel. UNT kan nu visa på ett antal hyrbilsfakturor, betalade av landstinget i Uppsala län, som hittills inte varit kända utanför SD.

Finansieringen av SD:s bilar skedde genom de pengar som varje parti i fullmäktige får i bidrag för partigruppsaktiviteter som utbildning, konferenser, litteratur, men också vissa resor. Internt inom regionen kallas det här kontot "lilla påsen".

Vi har gått igenom landstingets fakturor för SD:s bilhyra, som alltså är betalt med skattemedel ur "lilla påsen". På fakturorna står Simon Alm som hyrestagare. Efter nyår 2014 hyr han en Volvo V70 för hyresbeloppet 11 128 kronor, och i februari en Golf för 7 460 kronor. Körsträckan för de här två månaderna uppgår till sammanlagt 501 mil. I mars uppgår hyresbeloppet till 10 707 kronor, men körsträckan är bara 2,8 mil.

Artikelbild

| Simon Alm, här med Jimmie Åkesson, har efter UNT:s granskning bett Region Uppsala göra en rättelse för hans privata körning av hyrbilar, betalade med skattemedel. Det är andra gången han gör en sådan rättelse.

I slutet av 2013 hyr Simon Alm en Volvo V70 vid två tillfällen, sammanlagt 14 dagar. Körsträckan för de dagarna är cirka 96 mil.

Från slutet på mars 2014 är det inte hyrbil utan ett leasingkontrakt som gäller, godkänt av Erik Weiman, M, som då var landstingsstyrelsens ordförande. Skälet var enligt honom att SD hade lokaler på annan plats i Uppsala än övriga partier, och inte skulle missgynnas av det.

Men efter valet 2014 sade Börje Wennberg, S, som tagit över ordförandeklubban, nej till SD:s billösning. I samband med det uppdagades det att Simon Alm, som då var politisk sekreterare i Sverigedemokraterna, använt leasingbilen privat. I efterhand fick Simon Alm då rätta den inkomst han uppgivit till Skatteverket. Av den rättelse som är skickad till Skatteverket i februari 2014, en månad efter att leasingkontraktet avslutats, framgår att den skattepliktiga förmånen som den privata körningen innebar uppgick till 28 410 kronor.

Men hyrbilsfakturorna verkar alltså ha förblivit okända utanför SD. Simon Alm, idag regionråd och ordförande för SD i Uppsala län, har inte velat träffa UNT:s reporter eller prata på telefon för att svara på frågor. I stället har han svarat via sms och mejl.

Artikelbild

| UNT har gått igenom fakturorna för SD:s hyrbilar och leasingbil under 2013 till 2015. En månad är hyrbilskostnaden 10 700 kronor men körsträckan bara 2,8 mil. Två andra månader körs hyrbilarna desto mer, sammanlagt 501 mil.

Har du reglerat för privat körning även vad gäller hyrbilarna ni hade hösten 2013 och början av 2014? Om inte, varför då?

– Jag kollar det med förvaltningen och om något är fel så korrigeras det.

Efter frågorna till Simon Alm har han vänt sig till tjänstemän inom Region Uppsala, som nu startat ett ärende för att korrigera för privata användning av hyrbilarna.

– Simon Alm har begärt att en sådan rättelse ska genomföras. Han har uppgett att han inte kan rekapitulera vad som varit privat körning och inte, och vi ska därför betrakta alla körda mil som privata, säger Peter Helgesson på Regionkontoret inom Region Uppsala

LÄS MER: Pavel Gamov om hyrbilarna. "Simon Alm hade så låg lön"

I SD:s lokala valmanifest i Uppsala står att det är ett hedersuppdrag att vara politiker och att det förtroendeuppdraget i huvudsak ska innebära att förvalta medborgarnas förtroende, "inte att uppbringa en extra inkomstkälla".

Hur tycker du, Simon Alm, att ditt användande av skattefinansierade bilar rimmar med det?

– Jag som anställd hade en lön om cirka 14 500 kr före skatt åren 2013 och 2014. Jag förväntades arbeta heltid för den lönen även om det på pappret var en halvtidsanställning, och det känns lämpligt att andra får avgöra hur de vill se på det.

En månad är hyrbeloppet 10 700 kr. Enligt fakturan körde ni mindre än tre mil. Vad tänker du om den kostnaden i dag?

– Jag ledde inte verksamheten och därmed inte heller prioriteringarna som gjordes. Från januari 2015 blev jag regionråd och omprioriteringar genomfördes då.

LÄS MER: Här "spökskrev" SD medlemmar

LÄS MER: Alm ville styra kvinnoförening