Hon är orolig för vårdkvalitén och har därför försökt slå larm till högre tjänstemän och politiker.

Sammanlagt är cirka 80–90 vårdplatser stängda, varav 16 på intensivvårdsavdelningarna.

Känner inte politikerna redan till hur det är på sjukhuset?

– Jag är orolig för att de inte gör det. De lyssnar nog mest på sjukhusledningen och de verkar inte ha förstått allvaret, säger undersköterskan som vill vara anonym.

Enligt henne slutar nu många och det leder i sin tur till stängda vårdplatser. På en intensivvårdsavdelning är just nu hälften, sex av sammanlagt tolv platser, stängda.

Bakgrunden till uppsägningarna är delvis en ny arbetstidsmodell som snart ska införas. Modellen innebär bland annat kortare arbetstid för många men istället fler nattpass och i vissa fall lägre lön.

– Jag vet att personalläget på flera intensivvårdsavdelningar är likadant. Även akuten, operation med flera är lika pressade. Vi kan inte ta emot alla patienter som behöver vård, vilket på intensiven innebär livsfara, säger undersköterskan.

Hon har arbetat på Akademiska sjukhuset länge, men inte varit med om en liknande situation tidigare.

Kan du beskriva vad för problem ni hamnar i?

– Vi får säga nej till patienter som behöver komma till oss. Hur det går för de patienterna sedan vet vi inte. Även viktiga operationer har ställts in, exempelvis canceroperationer har skjutits fram.

Hon är riktigt orolig över situationen eftersom effekten av de stängda vårdplatserna drabbar patienter på akuten och intensivvårdsavdelningarna.

– Det är sjukhusets hjärta som nu trasas sönder. Jag vet att även läkarna är oroliga och frustrerade över att sjukhusets verksamhet håller på att sjunka.

Hon hoppas att de ledande politikerna och sjukhusledningen nu ska öppna ögonen.

– Patienter kan ju faktiskt dö om de inte får vård. En annan följd av att det saknas vårdplatser är att sjukhuset mister inkomster. Vi har ju ett avtal med andra regioner, men om vi inte tar emot deras patienter så riskerar sjukhuset att mista det avtalet.

Sjukhusstyrelsens ordförande gick inte att nå, men regionråd Börje Wennberg (S) svarar att han känner till att det antytts att den nya arbetstidsmodellen har nackdelar.

– Modellen har inte införts än, och för de allra flesta anställda ska den modellen leda till förbättringar. Vi politiker har inte varit med i utformningen av modellen, utan sådant lämnar vi till arbetsmarknadens parter, i det här fallet arbetsgivaren och vårdförbundet. Det skulle inte fungera annars, säger Börje Wennberg.

Men att det saknas cirka 80–90 vårdplatser ute på avdelningarna, något som bland annat leder till att akutmottagningen inte alltid har någonstans att skicka vidare sina patienter, anser han är ett problem.

– Naturligtvis är det för mycket, och det spelar ingen roll att vi har ungefär samma läge som många andra regioner. Jag vill att problemet ska lösas, säger Börje Wennberg som inte är nöjd med att vårdplatser är stängda.

– Det finns ett riskmoment med att lägga patienter på andra avdelningar, än de avdelningar de tillhör. Det blir också ett lidande för framförallt äldre patienter att behöva vänta för länge, säger Börje Wennberg.

Han hoppas att deras satsningar på fler närvårdsplatser och ytterligare anslag till vården ska göra situationen bättre.

– Det genomförs också satsningar på löner, exempelvis för vissa sjuksköterskor och nyutbildade ska få full lön det första året, under tiden de fortfarande är under utbildning, säger Börje Wennberg, som poängterar att det inte är regionstyrelsen, utan sjukhusledningen och sjukhusstyrelsen som sköter även dessa praktiska frågor.

När det gäller personalens oro för patientsäkerheten, säger Börje Wennberg så här:

– Vi i regionstyrelsen ska inte lägga oss i den praktiska delen av verksamheten, men har någon patient utsatts för livsfara på grund av stängda vårdplatser så vill jag gärna veta det. Jag hoppas också att all personal följer sina skyldigheter och Lex Maria-anmäler allvarliga incidenter.