Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Kristina Lundmark, tror inte att de cirka 650-670 vårdplatser som står till förfogande i sommar på Akademiska sjukhuset, kommer att räcka till.

– Jag känner stor oro inför sommaren. Akademiska sjukhuset kan inte hålla det antal vårdplatser öppna som behövs på grund av personalbrist, säger Kristina Lundmark.

Hon säger att sjukhuset har brist på sjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och anestesioperationssköterskor.

Artikelbild

| Kristina Lundmark, avdelningsordförande på Vårdförbundet i Uppsala.

– Bristen gör att vi kommer behöva köpa in vårdplatser från andra sjukhus.

LÄS MER: Akademiskas plan inför sommaren

Under sommaren kommer Akademiska sjukhuset att erbjuda ersättning för dem som arbetar extra utöver sina ordinarie pass och skjuter på sin semester till hösten. 135 kronor i timmen betalas ut för dagpass och 160 kronor i timmen på nätter och helger.

– Jag tror att många i personalen kommer att behöva jobba övertid. Flera har sålt sin semester för att täcka behovet av sjukvårdspersonal och får inte den vila de behöver.

– Att ge sjuksköterskor extra pengar för att jobba under sommaren i stället för att ta ut sin semester, skjuter bara problemen på framtiden och då närmast hösten. Snålheten bedrar visheten, säger Kristina Lundmark på Vårdförbundet.

Hur många vårdplatser skulle Akademiska sjukhuset behöva?

– Det känns lite som alternativa fakta när man pratar om vårdplatser. Det har inte utretts exakt hur många platser som riktigt behövs. Men jag kan säga att det antal vårdplatser som står till förfogande i sommar är för få. När jag kollade i januari 2019 var 12 procent av vårdplatserna stängda, vilket innebär att det fattas drygt 70 vårdplatser.

Torbjörn Karlsson, är ordförande i Upplands allmänna läkarförening, UAL. Även han anser att Akademiska sjukhuset står inför en väldigt pressad situation i sommar.

– Antalet vårdplatser är för få och det blir en utmaning att klara av sommaren med den personal vi har. Vi är oroliga för att patienterna inte blir optimalt omhändertagna, vilket medför risker.

– Det är inte någon nyhet att situationen ser ut som den gör och att den ständiga bristen på vårdplatser är en fokusfråga hos oss på UAL.

Torbjörn Karlsson säger att även om Akademiska sjukhusets ledning söker med ljus och lykta för att hitta personal, så kommer det inte att räcka.

– Det hjälper inte för att minimera skadorna och vi känner oss därför väldigt oroliga inför sommaren.

Akademiska sjukhuset har även till uppdrag att ta hand om specialiserade verksamheter som neurokirurgi och brännskador.

– Hela landet ska klara sig på fyra intensivvårdsplatser för brännskadade, varav två är i Uppsala. Det kan räcka med en olycka för att det ska bli fullt, sedan tvingas vi skicka patienter utomlands.

Bristen är stor på sjuksköterskor. Råder det samma brist på läkare?

– Uppsala har inte brist på läkare och de kommer kunna ta ut sin semester under sommaren. Men det saknas specifik kompetens inom vissa områden. Alla vill göra ett bra och säkert jobb och för att åstadkomma det, behövs det fler vårdplatser på Akademiska sjukhuset.

anna-mikaela.wass@unt.se