Det är tisdagskväll och solen sänker sig över Duvboda. Här ligger ett 30-tal villor i skogen, flera helt nybyggda. Men småhusidyllen kan snart bli granne med en deponi med tillhörande bergtäkt. Företaget Börje Holmgrens Åkeri AB i Björklinge vill anlägga deponin och kunna ta emot tre miljoner kubikmeter överskottsmassor för sortering, återvinning och deponering från Uppsalas byggarbetsplatser. Bergtäkt ska bara bedrivas på en mindre del av området.

Tillståndsprocessen har pågått i flera år och motståndet mot projektet är stort från de närboende. I februari i år vann bolaget en seger då Mark- och miljödomstolen sade ja till att Börje Holmgrens Åkeri får starta deponin. Nu har Uppsala kommun och drygt 100 närboende överklagat till högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen.

Två av dem är Melinda Lundberg och Patrik Andersson.

Artikelbild

| Melinda Lundberg och Patrik Andersson tror att det kan bli svårt att sälja hus i Duvboda om planerna på en deponi blir verklighet.

– Det bor mycket barnfamiljer här. Vi och många andra har flyttat hit för att det är lantligt, idylliskt och tryggt för barnen att växa upp. Nu känns det som att allt kommer att raseras, säger Melinda Lundberg.

Hennes hus ligger cirka 400 meter från den planerade deponin. Patrik Anderssons knappt 300 meter därifrån. Men det finns nybyggda hus som ligger ännu närmare.

– Vi är mest oroliga för buller, damm, problem med vatten och att sten kommer flygande när de spränger. Man vill ha rätt att bryta 225 000 ton berg och lagra massor under 25 års tid. Dammet är hälsofarligt och kommer att driva in över området när vinden ligger på, säger Patrik Andersson.

I sin ansökan har Börje Holmgrens Åkeri sagt att man ska täcka berget vid sprängning så att inga stenar kan flyga i väg. Det litar dock inte Melina Lundberg och Patrik Andersson på.

– Sprängning är aldrig riskfritt. Det skriver också länsstyrelsen i sina yttranden, säger Patrik Andersson.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid Uppsala kommun har ställt en rad villkor för att deponin ska få klartecken. Det handlar om allt från screening av förorenat dricksvatten till bullervallar och geologiska barriärer. Länsstyrelsen har sagt nej till projektet, främst för att de anser att det inte går att utesluta att sten slungas ut på E4 vid sprängningarna, samt att översvämningsriskerna inte är tillräckligt utredda. Redan i dag svämmas delar av området över nedanför deponin där bebyggelsen ligger. Ökar mängden vatten från deponin kan det bli problem för vissa fastigheter när det kommer mycket regn.

Mark- och miljödomstolen anser dock att Börje Holmgrens Åkeri utrett alla miljökonsekvenser tillräckligt. "De olägenheter som skulle kunna uppstå kan förebyggas genom de skyddsåtgärder som bolaget föreslagit", skriver domstolen.

Att kommunstyrelsen i Uppsala nu går in och överklagar i sista stund beror, enligt kommunalrådet Erik Pelling (S), på att kommunen vill ha en annan typ verksamhet på området. Kommunen har dessutom planerat en genomfartsled med rondeller där.

– Vi tycker inte att det är en lämplig plats för en deponi med bergtäkt. Det strider mot detaljplanen. En sån stor och skrymmande verksamhet skulle kunna skrämma bort andra intresserade. Vi undersöker bland annat möjligheterna att bygga depåer för UL:s lokaltåg i området, säger Erik Pelling.

Varför gjorde ni inte det här från början?

– Vi skulle ha yttrat oss om det. Men frågan hamnade mellan stolarna. Det var en miss, säger han.

Patrik Andersson och Melinda Lundberg hoppas att Mark- och miljööverdomstolen ger dem prövningstillstånd.

– Får vi nej tror jag det kommer det att bli svårt att sälja hus i Duvboda och andra delar av Fulleröområdet. Vem vill bo intill en deponi med bergtäkt, säger Patrik Andersson.