Det visar 2019 års kartläggning av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort.

Ett exempel på hur Uppsala arbetar integrerat med klimatanpassning är kommunens arbete med att göra dagvattenbäddar längst med alla gator i det nya området Rosendal.

– Jättekul att vi uppmärksammas för andra året i rad. Uppsala ligger i framkant både när det gäller att möta effekten av klimatförändringarna och att hejda dem. Vi ska vara fossilfia 2030 och klimatpositiva senast 2050, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd i Uppsala i ett pressmeddelande.

Ett annat exempel på klimatanpassning är det nya kontoret som Livsmedelsverket låter bygga i Uppsala. Huset byggs så att regnvatten kan samlas in och användas för att spola toaletterna med.

IVL Svenska miljöinstitutet och branschorganisationen Svensk försäkring har för fjärde gången kartlagt kommunernas klimatanpassningsarbete. Hälften av de 208 kommuner som svarat på en enkätundersökning uppger att de kartlagt olika klimatanpassningsåtgärder och knappt fyra av tio kommuner svarar att de tagit fram, eller håller på att ta fram, en handlingsplan för genomförande av anpassningsåtgärder.