Klockan är kvart i tio på måndagsmorgonen, solen skiner och det blåser en lätt vind som får flaggorna vid Uppsala garnison att vaja. I toppen av flaggstängerna finns förutom den Europeiska och den Svenska flaggan även FN:s, och NATO:s flaggor. Även om det inte märks så pågår det just nu en enorm militärövning där mer än 2 500 personer från 61 länder deltar. Militärövningen är under måndagen inne på sin åttonde dag och i Uppsala finns över 300 personer från 17 länder på plats.

– Det här är en så kallad datadriven övning. Vi har inga flygplan i luften och vi har inga personer som är ute och övar. Syftet är att förbereda polis, civil och militär personal att leda, samverka och gemensamt hantera aktuella utmaningar i en internationell freds- och krishanteringsinsats, förklarar Mats Gyllander, kommunikationschef på Luftstridsskolan i Uppsala.

"Spelet" eller "scenariot" som man själva kallar det för är att landet Bogaland befinner sig i en konflikt. FN och NATO är tillsammans med ett antal länder på plats för fred och krishantering. Under övningen sköts bland annat hanteringen av den fiktiva flygförbudszonen över Bogaland från Uppsala.

Artikelbild

| Taina Leman ingår i staben Special Staff och fungerar som politisk expert.

– Vårt arbete är att sätta ihop en lägesbild, vilket kan vara svårt eftersom det är så stora perspektiv. Marinen har sin bild, land har sin och vi har en tredje. Det handlar om att vi ska ha samma bild och jobbar mot samma mål vid rätt tillfällen. För Sverige är tillsammans-perspektivet en hörnsten som vi arbetar utifrån. Vi ska kunna samverka med andra nationer för att lösa svåra situationer, säger brigadgeneral Gabor Nagy.

Bland de länder som är inbjudna att delta i övningen i Uppsala finns Österrike, Litauen, Ukraina, Norge och Finland. Timo Herranen är överste i det finska flygvapnet och poängterar vikten av samarbete mellan länder under en krissituation.

– Jag var med på en sån här övning första gången 2006, och det finns massor att lära sig i den här typen av miljö. För unga officerare är det väldigt viktigt att lära sig hur samarbetet mellan organisationer och aktörer fungerar i ett "skarpt" läge, säger han.

Övningen Viking har sedan 1999 genomförts vart fjärde år. Övningen är en av världens största internationella övningar om fredsfrämjande verksamhet och utförs på uppdrag av regeringen med hjälp av Folke Bernadotteakademin, Polismyndigheten och Försvarshögskolan. Luftstridsskolan och Uppsala garnison har varit värd för flygdelen av övningen sedan 2012.