För en dryg vecka sedan skrev sjuksköterskan Maria Dahl ett uppskattat inlägg på Facebook. Där berättade hon sin verklighet på Akademiska sjukhuset med besparingar och en ökad arbetsbörda. Enligt Maria Dahl så ska sjukhusledningen uppgivit att sjuksköterskorna tar ut för mycket övertid. Men det tillbakavisar Klas Ekström, verksamhetschef för Akademiska barnsjukhuset.

– Det finns ingen som tar ut för mycket övertid då vården måste skötas. Barnen ska absolut ha rätt till en väl fungerande vård. Ingen av våra medarbetare ska känna att de jobbar för mycket övertid, det är inte bra för varken individen, patienterna eller vår verksamhet, säger han

Läs mer:Sjuksköterskans starka inlägg: "Vi krigar mot orimliga krav"

Tidigare har UNT rapporterat om Akademiska sjukhusets underskott på 375 miljoner kronor. Klas Ekström menar att man måste fokusera på besparingarna men att det inte ska gå ut över personalen.

– Jag beklagar om det är så att medarbetare tycker att vi fokuserar för mycket på kostnader. Vi ska klara barnsjukvården inom de ekonomiska ramar som vi erhållit men det ska inte påverka våra medarbetare utan de ska fokusera på att leverera en vård av hög kvalité, säger Klas Ekström.

Är det orimliga krav och orimliga arbetstider på barnsjukhuset?

– Det är så klart olika för olika medarbetare och därför är det viktigt att vi som leder verksamheten lyssnar in våra medarbetare. Akademiska sjukhuset har ett pågående arbete med det som kallas arbetstidsmodeller. Medarbetarna har via enkäter givit sina synpunkter på nuvarande modeller och framtidens modeller utarbetas i dialog med våra fackliga företrädare, säger Klas Ekström.