Region Uppsala förbereder sig för att bidra till ett säkert sista aprilfirande. Ett sjukvårdsteam bemannat av läkare och sjuksköterskor kommer att finnas tillgängligt under morgontimmarna fram till 20-tiden på kvällen. Teamet kommer att cirkulera vid de välbesökta områden som forsränningen och Ekonomikumparken. Teamet kan ta hand om exempelvis mindre sår, skavsår, stukningar, brännskador och berusning. De står även i direkt kontakt med polis, ambulans och akuten.

Medarbetare från Region Uppsalas ungdomsmottagningar och mottagningen för unga män kommer att dela ut gratis kondomer i vimlet.

Under valborg kommer Akademiska sjukhuset även att ställa upp ett tält utanför akutmottagningen, där exempelvis berusade personer kan få vård.