Insändare För att stoppa den olovliga andrahandsuthyrningen i Sigtuna kommun måste bostadsrättsföreningar få ett bättre och tydligare stöd i Bostadsrättslagen.

Att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand utan styrelsens godkännande är grund för uppsägning. Trots det har den olovliga, systematiska andrahandsuthyrningen i kommunens bostadsrättsföreningar ökat de senaste åren.

Utvecklingen beror främst på två saker. Dels har den utbredda bristen på bostäder ökat efterfrågan, vilket skapat en svart bostadsmarknad. Dels har framväxten av nya delningstjänster gjort det både enklare och mer gängse att hyra ut sin bostadsrätt. Men med dagens regelverk är det i princip omöjligt för en styrelse att stoppa det som pågår.

Bostadsrättsföreningar kan välja att agera på olika sätt. En del tillåter ett förutbestämt antal andrahandsuthyrningar under ett år, oavsett skäl. Några få går så långt som att tilllämpa helt fri andrahandsuthyrning. Men en klar majoritet har stadgar som slår fast att uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen, vilket det finns mycket goda skäl till.

För att en styrelse i dessa fall ska kunna driva en juridisk process i Hyresnämnden krävs ett noggrant detektivarbete. Att samla bevisföring för olovlig andrahandsuthyrning är både ett tidskrävande och svårt uppdrag, när styrelsen i själva verket ska använda tiden åt att förvalta fastigheten och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen.

Därför presenterar HSB nu tre konkreta förslag på ändringar i Bostadsrättslagen:

• Fastslå en tydligare definition för vad som skiljer andrahandsuthyrning mot systematisk andrahandsuthyrning. I dag finns enbart rättspraxis, som varken är enhetlig eller lättolkad.

• Styrelser måste ges betydligt bättre förutsättningar för att kunna agera mot olovlig systematisk andrahandsuthyrning.

• Lagstiftaren bör även fastslå vad som är ett skäligt antal inneboende i en bostadsrätt. I dag saknas riktlinjer helt för detta, vilket skapar ett kryphål för innehavare som hyr ut olovligen.