I dag har kvinnojouren två heltidsanställda och 15 volontärer.

Selma Koso, verksamhetsledare på Kvinnojouren Sigtuna, berättar hur stort behovet av extra hjälp är.

– Bara under förra året hade vi 132 unika stödsökande i vår öppna verksamhet, och nio boende kvinnor och 14 barn. Antal genomförda stödsamtal med samtliga är 363. Detta är statistiken för enbart samtal. Utöver dessa stödjer och vägleder vi även kvinnor i olika myndighetskontakter, säger Selma Koso.

Minst en extra heltidsanställd som arbetar med både praktiskt stöd och stödsamtal för kvinnor och barn, i både den öppna verksamheten och på boendet behövs, enligt henne.

Personer som vill bli volontärer uppmuntras kontakta Kvinnojouren.

Kvinnojouren kommer att kräva en personlig intervju kring engagemanget samt ett utdrag från belastningsregistret.

Nya volontärer får gå på en grundutbildning under två dagar.

– Uppdragen för volontärerna ser olika ut, det kan vara allt ifrån att svara i jourtelefonen kvällar och helger i en vecka, till att följa med en kvinna till förhör, eller hitta på aktiviteter med barnen på boendet. Volontärernas engagemang hjälper verksamheten på så vis att de möjliggör bättre livskvalitet för de boende kvinnorna och barnen, och bidrar till jourens utveckling. Ju fler vi är som bidrar, desto mer möjlighet har vi att utvecklas och nå fler som behöver oss, säger Selma Koso.