Rankningen, som är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag, är baserad på enkätsvar från företagare om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet nöjd-kund-index (NKI).

Jämfört med 2017 får Sigtuna kommun en poäng mer i rankningen för 2018 (72 jämfört med 71 NKI), vilket även är totalsnittet för de 171 rankade kommunerna. Det ger en totalplacering på plats 108.

En kategori som sticker ut positivt för Sigtuna är NKI över livsmedelskontroll där kommunen är rankade nia med ett NKI på 85.

– Kommunens invånare och konsumenter som besöker kommunen ska kunna känna sig trygga att äta den maten som serveras på skolan, caféer, restauranger eller när man köper mat i butiker eller online, säger samordnaren för livsmedelskontrollen, Magdalena Alehagen, till Sigtuna kommuns hemsida.

Kategorier där Sigtuna kommun får sämst betyg i är markupplåtelse (58 NKI) och miljö och hälsoskydd (61 NKI).

Svarsfrekvensen bland Sigtuna kommuns företagare var 35 procent, jämfört med det totala kommunsnittet på 57 procent.

Toppar listan totalt gör Höganäs med ett NKI på 85.

Undersökningen har skett i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). Sammanlagt deltog 184 kommuner i undersökningen.